Boek nu

aankomst
vertrek

Privacy beleid

Privacyverklaring.

 

1)                Inhoud van deze verklaring

Het doel van deze verklaring is u te informeren. Hierin wordt uitgelegd hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en opslaan. De contractuele voorwaarden die van toepassing zijn tussen ons blijven ongewijzigd. U kunt ook informatie vinden door de website van de autoriteit voor gegevensbescherming te raadplegen op de volgende link: https://www.privacycommission.be/nl.
Tot 24/05/2018 is de geldende wetgeving met betrekking tot privacy de wet van 08/12/1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en zijn decreten van toepassing. Vanaf 25/05/2018, zijn de nieuwe Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de gratis de verspreiding van deze gegevens en de intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (algemene verordening gegevensbescherming) van toepassing.

 

Op wie is dit van toepassing ?

Deze mededeling is van toepassing op alle natuurlijke personen, ongeacht of ze klanten of werknemers van Dansaert Hotel zijn. Rechtspersonen dienen hier geen rekening mee te houden.

Over welke gegevens gaat het hier in deze verklaring ?

Persoonlijke gegevens over u, dat wil zeggen de gegevens waarmee wij u rechtstreeks kunnen  identificeren (gegevens zoals uw naam en achternaam staan uw onmiddellijke identificatie toe), of indirect (gegevens zoals uw telefoonnummer, of de kentekenplaat van uw voertuig laat uw identificatie indirect toe).
Tijdens onze interacties met u is het mogelijk dat wij verschillende persoonlijke gegevens verzamelen, afhankelijk van de betreffende relatie:
- identificatiegegevens (bijvoorbeeld naam, achternaam, adres, enz.);
- contactgegevens (bijvoorbeeld: adres, e-mailadres, telefoon, etc.);
- samenstelling van het huishouden (bijv. burgerlijke staat, aantal kinderen, enz.);
- video beelden (alleen voor veiligheidsdoeleinden)

2) Wanneer en hoe worden uw persoonlijke gegevens verzameld?
- wanneer u formulieren en contracten invult die wij u voorleggen, voor een reservering, of voor een ander verzoek;
-wanneer u onze diensten gebruikt;
-wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrieven;
-wanneer u contact met ons opneemt via de verschillende kanalen die voor u beschikbaar zijn;
-Wanneer u gefilmd wordt door onze bewakingscamera's in en rond onze gebouwen. Afbeeldingen worden uitsluitend vastgelegd met het doel de veiligheid van eigendom en personen te waarborgen en om misbruik, fraude en andere inbreuken te voorkomen waar onze klanten en wij mogelijk het slachtoffer van zijn (de aanwezigheid van camera’s wordt aangegeven door stickers);
-Wanneer u gegevens verstrekt bij het gebruik van onze website (inclusief onze pagina's op sociale netwerken) en/of onze mobiele applicaties.

 

3) Op welke basis en voor welke doeleinden kunnen uw gegevens worden verwerkt?
We verwerken uw persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden. Voor elke behandeling worden alleen die gegevens verwerkt die relevant zijn voor het nastreven van het betreffende doel.
In het algemeen, en als een voorbeeld, gebruiken we uw persoonlijke gegevens:
- in het kader van de uitvoering van het contract (kamerreservering);
- wanneer wij uw toestemming hebben verkregen, in welk geval wij uw persoonlijke gegevens verwerken voor het specifieke doel (en) waarvoor u ons toestemming heeft verleend;

4)                Hoe beschermen wij u gegevens ?

Toegang tot uw persoonlijke gegevens is alleen toegestaan aan personen voor wie het nodig is voor de uitvoering van hun taken. Ze worden gehouden aan strikte professionele discretie.

5)                Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie worden ze overgedragen ?

Om uw privacy te beschermen, worden de mensen die toegang krijgen tot uw gegevens, met zorg bepaald op basis van hun taken.
Het is mogelijk dat we voor een goede gegevensverwerking een beroep doen op onderaannemers. Deze onderaannemers zijn contractueel gebonden aan ons en moeten daarom onze instructies opvolgen en voldoen aan de principes uiteengezet in deze verklaring.

6)                Wat zijn uw rechten en hoe een vraag te formuleren?

A. Recht op toegang
U hebt recht op toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben.
B. Recht op rectificatie
Als u constateert dat, ondanks onze inspanningen, uw gegevens onnauwkeurig of onvolledig zijn, kunt u ons vragen deze te corrigeren.
C. Recht op vernietiging ("recht om te worden vergeten")
In bepaalde specifieke gevallen kunt u uw persoonlijke gegevens laten verwijderen.
D. Recht op beperking van de behandeling
In bepaalde specifieke gevallen kunt u de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens vragen.
E. Recht op overdraagbaarheid
In sommige gevallen hebt u het recht om de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt, op te vragen.
F. Recht op oppositie
Wanneer de verwerking van uw persoonlijke gegevens gebaseerd is op een legitiem of algemeen belang, hebt u het recht om er op elk moment bezwaar tegen te maken, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.
G. Het recht om niet het onderwerp te zijn van een beslissing die gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering.
H. Het recht om uw toestemming in te trekken
Wanneer de behandeling bij Dansaert Hotel op uw toestemming is gebaseerd, kunt u te allen tijde  bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens en uw toestemming weer intrekken.
I. Met wie moet ik contact opnemen?
Om uw rechten uit te oefenen, stuurt u eenvoudig uw gedateerde en ondertekende aanvraag met een fotokopie van beide zijden van uw identiteitskaart per post of e-mail naar onze verantwoordelijke op reserveringen@dansaerthotel.com

7) Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Dansaert Hotel gebruikt uw persoonlijke gegevens alleen wanneer hiervoor een doel bestaat. Bij het  voltooien van deze doelen worden deze gegevens verwijderd.
Dit houdt in dat de verwerkte gegevens worden bewaard voor de duur van het contract, de wettelijke verjaringstermijn en elke andere bewaartermijn die vereist zou zijn door de wet.

8) Ons cookie-beleid
Als u een van onze websites bezoekt of een van onze mobiele applicaties gebruikt, kunt u kiezen of u cookies accepteert. U kan te allen tijde in uw browser het cookie beheer uitschakelen.
9) Wijzigingen in deze verklaring
Deze verklaring kan worden gewijzigd. Wij nodigen u uit om de laatste versie van deze verklaring online te raadplegen.